Sensō KeikakuSanae ShimizuNicole KanashimiLucas FoxJosh MujitsuKaren KanashimiAyaka NatsuhashiNora NatsuhashiAkane NakamuraSaori ShimizuAika MitsukiMurder SceneYuriTsubakiMaria HariKuroiHimawariAkaShiroAnzuKurai ChikyūHanako ShimetekiUnene BakudanAkarui HakuSakura TokoyamiMinashigo ZetsubouAyato SatsujinAdolf HitlerKaori YoruU.F.O.Eien no YamiOsterumZatsune NezumiRiko AoyamaZimena SuckerbergDaichi KoumakyouMinoru YoshiakiYunata KitaroIara InhobeLucia RobinsonKhug ScarletNōburu HanranShizu KasamoreKakusa RemashitaYaiko KasamoreItsuki HayashiKaiko ArakidaKokoro HokoneListaTemporada 1No Todo en la Vida es FácilReencuentroLa SombraContra el GobiernoComunidadUsuarios DestacadosAdministraciónDιαмσи∂ Gιяℓ: AdministradoraHєιєαиkyσu: AdministradorCнιcнι :3: AdministradoraAρρℓєSнιиу!~: AdministradoraLι∂ιαтєαмα: AdministradoraAfяιℓιиα: ModeradoraIcнιgσ zєяσ: ModeradorReglas de la Wiki
Kᴀᴋᴜᴍᴇɪ ɴᴏ Sʜɪᴢᴏᴋᴜ Wɪᴋɪ